024 641 31 61 tot 18:00 uur Bekijk onze openingstijden

Afspraken om door te bouwen

Hormes Bouwmaterialen 3 min. 23 april 2020

Blijven bouwen! Daar hebben overheid, de bouw- en technieksector, banken en verschillende brancheorganisaties afspraken over gemaakt en vastgelegd in een gemeenschappelijke verklaring "Samen door bouwen aan Nederland" om zoveel mogelijk te kunnen blijven door bouwen. De kern van de afspraken: corona mag de bouw er niet onder krijgen! 

  • Samen doorbouwen

We-moeten-door-mentaliteit

De ruim veertig partijen zijn het met elkaar eens: we moeten door. In de verklaring "Samen door bouwen aan Nederland" zijn over een tal van onderwerpen afspraken gemaakt. Alle afspraken zijn erop gericht de continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector te waarborgen om het woningtekort niet verder te laten oplopen.

Er zijn afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Fabrikanten en groothandels zorgen dat er voldoende voorraad van bouwmaterialen is en de overheden kijken of onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden. In de verklaring is ook vastgelegd dat alle partijen blijven werken volgens het Samen veilig doorwerken protocol.   

Langdurige terugval samen voorkomen

De betrokken partijen hebben de wens en verwachting uitgesproken dat met deze gezamenlijke inspanningen een diepe en langdurige terugval in de bouw- en infraproductie en in de renovatie-, verbouw- en verduurzamingswerkzaamheden kan worden voorkomen. Daardoor kan de sector beter en sneller herstellen van de gevolgen van deze crisis dan het geval was tijdens de vorige crisis. Alle afspraken zijn erop gericht dat de bouwproductie en de werkgelegenheid doorgaat. 

Partijen die de verklaring ondertekenden:
Aedes Vereniging van woningcorporaties, AFNL Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Betonhuis, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, BNG Bank, De Bouwagenda, Bouwend Nederland, Bouwstenen voor Sociaal: Platform voor maatschappelijk vastgoed, Cumela, Fedet Federatie Elektrotechniek, IPO Interprovinciaal Overleg, IVBN de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, Koninklijke Hibin, Koninklijke NLingenieurs, Koninklijke OnderhoudNL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse Vereniging van Banken, NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, NEPROM Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen, Nederlandse Verwarmingsindustrie, Netbeheer Nederland, NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, Nederlandse Waterschapsbank, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, Rijkswaterstaat, Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, VBO Branchevereniging van makelaars en taxateurs, VEH Vereniging Eigen Huis, VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vewin Vereniging van Waterbedrijven in Nederland.

Campagne Bouwend Nederland: #doorbouwers

Bouwend Nederland vraagt met de campagne WIJ BOUWEN DOOR! aandacht voor het feit dat we, onder de unieke huidige omstandigheden, (verantwoord) doorbouwen. En hoe belangrijk dat is! "De bouw maakt het, ook nu. We laten de trots en veerkracht zien van de mensen werkzaam in onze sector en motiveren zo zowel de huidige werknemers als de vakmensen van de toekomst", aldus Bouwend Nederland. Bekijk ook de campagne website.

Blijf op de hoogte


Hormes Bouwmaterialen 3 min. 23 april 2020

Maak het jezelf makkelijk met onze maandelijkse nieuwsbrief in je mailbox.

Bedankt voor je inschrijving!

Vul een juiste (nog niet gebruikte) e-mailadres in en ga akkoord met onze privacybeleid.

Ogenblik geduld..