024 641 31 61 tot 18:00 uurBekijk onze openingstijden

Privacy verklaring

Jouw privacy vinden wij heel erg belangrijk.

Jouw persoonsgegevens zijn daarom bij ons in goede handen. Daar kan en mag je op bouwen! Lees hieronder hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Hormes Bouwmaterialen B.V. is een organisatie dat bouwmaterialen, plaatmaterialen, deuren, (project)keukens, tegels, ijzerwaren, gereedschappen en overige aanverwante artikelen inkoopt bij leveranciers en aan zakelijke en particuliere klanten levert. Daarbij verwerkt Hormes als verantwoordelijke persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daar kan je op bouwen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet AVG/GDPR stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via in deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die je direct of indirect identificeren. 'Direct' betekent bijvoorbeeld een naam. 'Indirect' betekent dat je zonder je naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een IP adres.

Over welke persoonsgegevens gaat deze privacyverklaring?

Hormes Bouwmaterialen B.V. verwerkt (persoons)gegevens om telefonisch contact op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hormes persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht.

Deze privacyverklaring gaat over verwerkingen van persoonsgegevens m.b.t.: 

 • Bezoekers van onze website www.hormes.nl;
 • Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak);
 • Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak).

Hormes Bouwmaterialen B.V. kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt door bijvoorbeeld het invullen van een (contact)formulier op onze website. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Hormes Bouwmaterialen B.V. kan verwerken:

 • Naam en voorna(a)m(en); 
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over activiteiten op onze website;

Waarvoor verwerkt Hormes persoongegevens

 • Uitvoering van diensten

  Hormes verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten. Hormes verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, namen van contactpersonen, e-mailadressen. Hormes mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

 • Facturering

  Hormes Bouwmaterialen B.V. verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen. Hormes Bouwmaterialen B.V. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen. Hormes Bouwmaterialen B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.

 • Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact

  Hormes Bouwmaterialen B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden. Hormes verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen financiële brieven. Hormes Bouwmaterialen B.V. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

 • Werving & selectieprocedures
  Hormes Bouwmaterialen B.V. verwerkt persoonsgegevens voor werving & selectie doeleinden. Zo kan Hormes contact met potentiële nieuwe medewerkers in contact komen. Hormes verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en CV. Hormes mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiervoor toestemming hebben gegeven of voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Hormes. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment, kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor sollicitatieprocedures. De intrekking of het uitoefenen van het recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.

 • (Direct) Marketing

  Hormes Bouwmaterialen B.V. verwerkt persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden. Zo kan Hormes contact met klanten opnemen om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om nieuwsbrieven aan te verzenden. Hormes verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: NAW, e-mailadressen, mailing voorkeuren.

  Hormes mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiervoor toestemming hebben gegeven of voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Hormes. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment, kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden. De intrekking of het uitoefenen van uw recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.

 • Marktonderzoek en productontwikkeling

  Hormes Bouwmaterialen B.V. verwerkt persoonsgegevens voor ontwikkeling en optimalisatie van haar diensten. Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marktonderzoek. Hormes verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, koopgedrag, doelgroepomschrijving. Hormes mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Hormes is om ten behoeve van haar bedrijfsvoering marktonderzoek te doen en producten te ontwikkelen en verbeteren. Op basis van persoonlijke omstandigheden is het mogelijk bezwaar maken tegen deze verwerking.

 • Fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling

  Hormes verwerkt persoonsgegevens voor fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling, onder meer door middel van kredietwaardigheidscontroles. Hormes verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W. gegevens, namen van contactpersonen, bankgegevens, betaalverplichtingen van de betreffende klant van Hormes, getekende financiële brieven.

  Hormes mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Hormes is om fraude te bestrijden en wanbetaling te voorkomen. Het is mogelijk op basis van persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.

 • Website en cookies 

  De website www.hormes.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid van Hormes. Indien je vragen of klachten hebt over cookies kan je contact opnemen met Hormes via communicatie@hormes.nl.
  Op de website van Hormes Bouwmaterialen B.V. worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hormes gebruikt deze informatie om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 • Social media
  Op de website www.hormes.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Wij zijn ervan op de hoogte dat de informatie die ze verzamelen zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe lang Hormes Bouwmaterialen B.V. gegevens bewaart

Hormes Bouwmaterialen B.V. bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven omschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.

Delen met anderen

Hormes Bouwmaterialen B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: jouw recht!

Je hebt het recht om jouw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is mogelijk hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te sturen naar communicatie@hormes.nl. Hormes Bouwmaterialen B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren. Meer informatie over rechten kan je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging van (persoons)gegevens

Hormes Bouwmaterialen B.V. neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van zowel technische- als organisatorische maatregelen zijn: encryptie van gegevens, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de persoonsgegevens, enzovoorts. De website van Hormes Bouwmaterialen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via communicatie@hormes.nl. 

Wijzigingen in onze pricacyverklaring?

Hormes Bouwmaterialen B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Als de wijzigingen voor jouw van wezenlijk belang zijn, informeren we je daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website www.hormes.nl. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie van ons privacybeleid (met datum).

Klachten?

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen aan communicatie@hormes.nl. Onze medewerker communicatie is je graag van dienst. Als je vindt dat jouw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

Contact

Hormes Bouwmaterialen B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: postbus 57, 6600 AB, Wijchen
Vestigingsadres: Nieuweweg 145, 6603 BL, Wijchen
Kamer van Koophandel: 09113829
Telefoon: 024-6413161
E-mailadres: communicatie@hormes.nl

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 juni 2018