024 641 31 61 tot 18:00 uur Bekijk onze openingstijden

Privacy verklaring

Jouw privacy vinden wij heel erg belangrijk.

Jouw persoonsgegevens zijn daarom bij ons in goede handen. Daar kan en mag je op bouwen! Lees hieronder hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring Hormes Bouwmaterialen B.V.

Hormes Bouwmaterialen B.V. (hierna: Hormes) is een organisatie die bouwmaterialen, plaatmaterialen, deuren, (project)keukens, tegels, ijzerwaren, gereedschappen en overige aanverwante artikelen inkoopt bij leveranciers en aan zakelijke en particuliere klanten levert. Daarbij - en bij het gebruik van haar website www.hormes.nl - verwerkt Hormes als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daar kun je op bouwen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen overigens leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden.
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken - in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw rechten in het kader van de AVG respecteren, waaronder het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Plaatsen bestelling/leveren producten

Voor het plaatsen van een bestelling of voor het leveren van producten word je – al dan niet als contactpersoon van een rechtspersoon - gevraagd om jouw persoonsgegevens aan ons door te geven. Na registratie bewaren wij jouw persoonsgegevens. Wij verwerken in dat kader de volgende gegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • adres/postcode;
 • woon-/vestigingsplaats;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • betalingsgegevens;
 • IP-adres

Contactformulier

Indien je een contactformulier invult om meer informatie aan te vragen of een afspraak met ons wil maken, vragen wij om jouw voornaam, achternaam en jouw e-mailadres.

Nieuwsbrieven

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij enkel om jouw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief,

Solliciteren

Je kunt – al dan niet via onze website – solliciteren naar bestaande en niet bestaande vacatures. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • adres/postcode;
 • woon-/vestigingsplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • curriculum vitae (CV);
 • Verklaring Omtrent Gedrag;
 • pasfoto;
 • werkervaring, en/of;
 • IP-adres

Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien je niet bij ons in dienst treedt. Indien je daarvoor toestemming geeft, kan Hormes jouw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

Camerabeelden

Hormes maakt gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar bezoekers en personeel, alsmede om diefstal tegen te gaan. Bij een bezoek aan Hormes word je geïnformeerd over de aanwezigheid van camera’s, die zich bevinden bij alle loodsen op onze expeditie, het parkeerterrein en in alle panden van Hormes Bouwmaterialen (kantoor), in de bouwmart en in de tegel- en keukenshowroom op de Buysballotstraat 3. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard. In geval van incidenten zolang noodzakelijk is. 

Leveranciers

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woonplaats/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Waarvoor verwerkt Hormes persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens die Hormes van jou ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten.
 • Om bijvoorbeeld facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen, derhalve het voeren van een financiële administratie.
 • In het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie.
 • Ten behoeve van werving & selectie-doeleinden. Zo kan Hormes met potentiële nieuwe medewerkers in contact komen.
 • Ten behoeve van (direct) marketing doeleinden. Zo kan Hormes contact met klanten opnemen om hen te informeren over haar dienstverlening, nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om nieuwsbrieven aan te verzenden.
 • Voor de ontwikkeling en optimalisatie van onze diensten. Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marktonderzoek.
 • In het kader van fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling, onder meer door middel van kredietwaardigheidscontroles.
 • In het belang van de veiligheid van onze bezoekers en personeel, alsmede om diefstal tegen te gaan.
 • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
 • In het kader van de behandeling van geschillen.
 • Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website www.hormes.nl.

Jouw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien je bij ons een bestelling plaatst, een product aan ons levert, informatie aanvraagt, een afspraak met ons wilt maken, een contactformulier invult of anderszins een samenwerking met ons aangaat, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Hormes een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. Hormes zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van jouw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Hormes anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Hormes zwaarder weegt, worden jouw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt Hormes persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Ontvangers van gegevens

Hormes verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met jou;
 • Anderen, indien je daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Hormes;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Website en cookies 

De website www.hormes.nl maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, www.hormes.nl, maakt gebruik van functionele, analytische, tracking en social media plug-in cookies.

Functionele cookies

Hormes plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Hormes maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Hormes heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Hormes heeft Google geen toestemming gegeven om via Hormes verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Social media plug-in cookies

Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Raadpleeg voor meer informatie het cookiebeleid van Hormes.

Social media

Hormes Bouwmaterialen B.V. maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op de website www.hormes.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Hormes Bouwmaterialen B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor jouw eigen risico. Voordat je van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

Doorgifte naar andere landen

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: jouw recht!

Verzet

Je kan kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar communicatie@hormes.nl. Hormes zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kan je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar communicatie@hormes.nl. Hormes zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Hormes de verwerking beëindigen. 

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heb je het recht om jouw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kan je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en heb je het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kan je een e-mail sturen naar communicatie@hormes.nl. Hormes zal binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen jouw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van jouw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Meer informatie over rechten kan je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging van (persoons)gegevens

Hormes neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Voorbeelden van zowel technische- als organisatorische maatregelen zijn: encryptie van gegevens, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de persoonsgegevens, enzovoorts. De website van Hormes maakt gebruik van een betrojouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze worden verwerkt. 

Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Hormes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via communicatie@hormes.nl

Wijzigingen in onze pricacyverklaring?

Hormes kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Als de wijzigingen voor jou van wezenlijk belang zijn, informeren we je daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website www.hormes.nl. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van ons privacybeleid (met datum).

Klachten?

Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je een e-mail sturen aan communicatie@hormes.nl. Onze medewerker communicatie is je graag van dienst. 

Als je vindt dat jouw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

Contact

Hormes is als volgt te bereiken:

Postadres: postbus 57, 6600 AB, Wijchen
Vestigingsadres: Nieuweweg 145/147, 6603 BL, Wijchen
Kamer van Koophandel: 09113829
Telefoon: 024-6413161
E-mailadres: communicatie@hormes.nl

 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-9-2020

Maak het jezelf makkelijk met onze maandelijkse nieuwsbrief in je mailbox.

Bedankt voor je inschrijving!

Vul een juiste (nog niet gebruikte) e-mailadres in en ga akkoord met onze privacybeleid.

Ogenblik geduld..