024 641 31 61 tot 18:00 uur Bekijk onze openingstijden

Hoe het zit met stijgende bouwkosten

Hormes Bouwmaterialen 3 min. 27 mei 2019

Dat de prijzen in de bouw zijn gestegen is te merken. Bij iedereen. Het valt ons op dat er veel onduidelijk is over deze prijsstijgingen. Weet jij het antwoord op de vraag waar deze stijgende bouwkosten uit bestaan? Komt het door duurder en anders bouwen of komt de stijging door kosten van materiaal en arbeid? Bouwkennis onderzocht het.

  • Stijgende bouwkosten

Gemiddeld zien we de bouwkosten met € 26.000 per woning stijgen ten opzichte van 2015. De cijfers laten zien dat er veel kosten zitten in het comfortabeler en duurzamer maken van woningen. We bouwen anno 2019 simpelweg andere woningen: op duurdere locaties, een ander woningtype én met betere isolatie en installatie. De werkzaamheden zijn daarmee ook anders geworden en wellicht zelfs toegenomen.

Veel veranderingen t.o.v. 2015

Het type woning, de locatie en de uitrusting van de woning heeft veel invloed op de bouwkosten.  In het onderzoek lees je dat de gemiddelde m2 prijs van zowel huur- als koopwoningen is toegenomen. De bouwkosten voor koopwoningen zijn per m2 gestegen van € 694 naar € 827, oftewel een stijging van € 133 per m2 (+19%). In de huursector zien we een stijging van +17%. In de huur is de stijging volledig toe te schrijven aan stijging van bouwkosten. In de koopsector speelt ook het bouwen van grotere woningen een rol.

Energieneutraal bouwen kost meer geld

De uitrusting van een warmtepomp en vloerverwarming laten bouwkosten stijgen. Het aantal nieuwbouwwoningen dat is uitgerust met een warmtepomp is in vergelijking met voor de crisis vier keer zo hoog. Het energieneutraal maken van een nieuwbouwwoning kost gemiddeld 10% meer. De stijging ten opzichte van 2015 is dus voor een groot deel te verklaren uit het anders bouwen.

Hoe zit het dan met materiaal en arbeid?

Overal hoor je dat de kosten voor materialen en arbeid dé reden zijn voor de stijgende bouwkosten. Onderzoek wijst echter uit dat de kosten van materialen en arbeid de afgelopen jaren eigenlijk niet sterker zijn gestegen dan daarvoor. Jarenlang liepen de kosten voor materiaal en arbeid niet in verhouding. Nu de woning(bouw)markt weer op niveau is bevinden de prijzen van woningen, kosten van loon, materiaal en aanneemsommen zich relatief weer in een normale verhouding tot elkaar.  

Indicatie opbouw hogere (gemiddelde) bouwkosten (€ 26.000)

Conclusie is dat de stijging van de kosten vooral zit in het duurzamer bouwen en in het bouwen van andere type woningen dan in de kosten voor arbeid en materiaal:

  • € 6.000 arbeid en materiaal (23%)
  • € 20.000 woningtype (77%)
    • Waarvan € 3.500 i.v.m. duurzaamheid (14%)
    • Waarvan € 16.500 i.v.m. ander woningtype (63%)

Lees het hele onderzoek en uitkomsten van Bouwkennis.

Vragen of meer informatie?


Hormes Bouwmaterialen 3 min. 27 mei 2019

Maak het jezelf makkelijk met onze maandelijkse nieuwsbrief in je mailbox.

Bedankt voor je inschrijving!

Vul een juiste (nog niet gebruikte) e-mailadres in en ga akkoord met onze privacybeleid.

Ogenblik geduld..